2016: 25 Jaar Cultuurpark de Hout

In september 2016 was het 25 jaar geleden dat de eerste culturele manifestatie van Stichting Cultuurpark de Hout plaatsvond. Aan dit jubileum werd gedurende heel 2016 op zeer speciale manier aandacht besteed.

Tekst in Beeld, het gedicht

In februari 2016 is via de media een oproep gegaan naar de Alkmaarders om een inspirerende Nederlandstalige tekst aan te leveren waarin de thema’s ‘Alkmaarder Hout, muzieknis, festivals en cultuur’ verwerkt moesten zijn. Jong en oud konden een tekst insturen en schrijftalent was minder belangrijk dan fantasie en expressie. Er zijn diverse teksten binnengekomen. In maart kwam een vakkundige jury bijeen. Het gedicht ZOMER EN ZONDAG van Adrie Oudejans kwam als winnaar uit de bus. Deze tekst werd als inspiratiebron gebruikt tijdens alle festivals in 2016.

Tekst in Beeld, de festivals

“Tekst in beeld” liep als een rode draad door de festivals heen. De programmeurs van de acht verschillende eigen festivals kregen het verzoek ZOMER EN ZONDAG tijdens de optredens te laten terugkomen. Maar wel op een manier die paste bij het festival, dat zij organiseerden. Dat leverde hele mooie en heel verschillende versies op. Ook Podium onder de Boom, het festival van Stichting Binnenstebuiten, deed mee.

Tekst in Beeld, de film

Al deze verschillende manieren om met de tekst om te gaan werden gebruikt in het filmverslag 2016 ‘Tekst in Beeld’. Het maken van dit unieke document werd in handen gelegd van K1 Cultmedia. De filmploeg kreeg als opdracht mee, dat elke film niet alleen een beeld moest geven van de manier om de tekst ten gehore te brengen, maar ook van het festival zelf. Want elk festival in de Alkmaarder Hout heeft een heel eigen karakter. Er is op YouTube een apart kanaal gemaakt, waarop alle filmpjes te zien zijn.

Collage van alle filmpjes

De Hout Rocks (28-05-2017)

De festivals:

Jazz in de Hout (22 mei)
De Hout Rocks (29 mei)
De Hout op Stelten (19 juni)
HoutPop (26 juni)
Wereldmuziekfestival (10 juli)
Podium onder de Boom (24 juli)
Goud van de Hout (28 aug.)
Keltische Middag (4 sept.)
Vrienden van de Hout Live (18 sept.)
Bevrijdingsfestival (5 mei)

Schraapzucht

Op donderdag 25 augustus, vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus werd ’s avonds in de schemering het 25-jarig jubileum gevierd met de indrukwekkende voorstelling Schraapzucht, locatietheater over de honger naar altijd meer. Voor de beeldende en muzikale voorstelling Schraapzucht bouwde theater TUIG een enorme installatie, gemaakt van hout en ijzer. Een monumentaal beeld met een reusachtig ijzeren rad, waarbinnen allerlei touwen hingen, die van alles in beweging zetten. Tijdens de voorstelling kwam dit bizarre bouwwerk piepend en knarsend langzaam tot leven. De Alkmaarder Hout kreeg drie avonden lang een magisch karakter. De voorstelling kwam tot stand in samenwerking met Karavaan. Na afloop van de voorstellingen kon het publiek nagenieten van live muziek in Grand Café Koekenbier.

Schraapzucht Video

ZOMER EN ZONDAG

In Alkmaar te midden van stadse natuur
daar weet ik een weide – door zon overgoten
met grond door de jaren doordrenkt van cultuur
een hemels theater door bomen omsloten
daar spelen de kleinen daar hebben de groten
hun eigen domeinen van kleden ontvouwd
om daarop een kuis stukje lijf te ontbloten
’t is zomer en zondag en feest in De Hout

daar onder het zomerse middagazuur
wordt samen gekomen wordt vriendschap gesloten
de zon schijnt er gratis de sfeer is daar puur
een hemels theater door bomen omsloten
waar tijdens muziek van elkaar wordt genoten
en doorheen de jaren geliefd en getrouwd
want amor heeft grif met zijn pijlen geschoten
’t is zomer en zondag en feest in De Hout

van vonkende tonen tot muzikaal vuur
van zacht sentiment tot nummers op poten
het vult op dit zomerse zondagse uur
een hemels theater door bomen omsloten
daar kiemen talenten – nog puur onbespoten
verandert ervaring in muzikaal goud
een oude muzieknis strooit veldbreed met noten
’t is zomer en zondag en feest in De Hout

Adrie Oudejans

De geschiedenis

In 1607 nam het gemeentebestuur het besluit om aan de zuidzijde van de stad bomen te planten. Dit was het begin van de Alkmaarder Hout. Een aantal eeuwen lang is dit oudste stadspark van Nederland de plek geweest waar de bewoners van Alkmaar zich konden ontspannen en genieten van de natuur. En later ook van cultuur.

In de muziektuin van dit stadspark, bestaande uit de Buitensociëteit (1897), de Muzieknis (1923) en een graspark met prachtige bloemen en exotische planten, vonden tussen 1923 en 1931 regelmatig culturele evenementen plaats. Zomer in, zomer uit werden er zeer regelmatig concerten of andere voorstellingen gegeven. Burgemeester mr. W.C. Wendelaar sprak trots over “Neerlands fraaiste buitengebeuren”. Maar in februari 1931 was het gedaan met dat buitengebeuren. De kosten moesten worden opgebracht door het verpachten van de Buitensociëteit. De crisisjaren en de komst van de radio gooiden roet in het eten. Het Stedelijk Muziekkorps en de Stedelijke Muziekschool werden opgeheven en voor de muziektuin viel het doek definitief.

In mei 1950 werd de muziektuin voor de laatste keer massaal gebruikt. In 1957 kwamen de slopers. Wat restte was de houten nis, waar af en toe een muziekkorps optrad. En later – tijdens de 8 oktoberfeesten – popgroepen. De muzieknis stond er jarenlang ongebruikt en dichtgetimmerd bij.

In 1991 is een initiatiefgroep ontstaan die daar verandering in wilde brengen. Opbouwwerker Joop Mutters en Rick van den Broecke, ambtenaar van de gemeente Alkmaar, richtten de vrijwilligersorganisatie Stichting Cultuurpark de Hout op. De eerste voorzitter was Joke Blom. Kunstenaar Thomas Bogaard gebruikte de nis sinds 1987 als atelier. Samen met Thomas werd op 29 september 1991 de Eerste Alkmaarse Kunstmanifestatie georganiseerd. Zo’n 20 kunstenaars hadden schilderijen, plastieken, grafiek en keramiek uitgestald op het veld bij de muzieknis. En vanuit de koepel klonk de gehele dag moderne klassieke muziek van Gershwin, Katchaturian, Milhaud en Debussy, gespeeld door Thom Janssen, Jos Ruiters en het Katchaturian Trio. Vanaf deze dag vonden regelmatig evenementen plaats. In het begin slechts een paar keer per jaar, maar het aantal festivals groeide en er kwam steeds meer publiek. In 2016, tijdens het 25-jarig bestaan, werden er acht zeer verschillende (gratis) zondagmiddagfestivals gehouden, vaak in samenwerking met andere organisaties. Speciaal voor het jubileum was er gedurende drie zomeravonden een theaterspektakel.

In 1998 is de nis uitgebreid en opgeknapt. In de uitbreiding kwamen een vergader-/kleedruimte en toiletten. Er werd een elektrisch rolluik voor de nis geplaatst, wat een hele verbetering was voor de vrijwilligers. Maar minstens net zo belangrijk was de verbetering van de elektrische voorzieningen. Hierdoor werd het mogelijk om de optredens professioneler neer te zetten.

De vrijwilligers van Stichting Cultuurpark de Hout organiseren al meer dan 25 jaar gratis zeer uiteenlopende culturele evenementen in de Alkmaarder Hout. En zij willen dit nog heel lang blijven doen.